Vacancies - Gastvrije vrijwilligers MCL | Medisch Centrum Leeuwarden
Error

Gastvrije vrijwilligers MCL

Informatie

  • Facilitair / Technisch
  • 01-09-2019

Binnen MCL zetten we vrijwilligers zo veel mogelijk in om het ziekenhuis klantvriendelijk en gastvrij te maken. Zo zijn er vrijwilligers te vinden in de Centrale Ontvangsthal om patiënten de weg te wijzen en te vervoeren per golfkar naar de polikliniek of liftblok om naar een afdeling te gaan. Er zijn vrijwilligers die even kort op de kinderen passen van patiënten of bezoekers die zelf naar de specialist moeten of op bezoek gaan bij een dierbare. Ook zijn er vrijwilligers op poliklinieken en afdelingen om u gastvrij te ontvangen, te assisteren bij nieuwe aanmeldzuilen of andere hand- en spandiensten te verrichten.
Voor diverse projecten zijn we op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Zij maken het verschil in MCL.

HOTELDEBOTEL (kortdurende kinderopvang in het MCL) zoekt gastvrouwen en gastheren voor diverse dagdelen en de invallerslijst (bij ziekte e.d.)
Bezoekers aan poliklinieken en/of patiënten kunnen hun kinderen tussen 1 en 6 jaar bij Hoteldebotel tijdelijk in betrouwbare handen van vrijwilligers achterlaten, opdat zij zelf rustig gesprekken kunnen voeren met specialist/patiënt. In de tussentijd krijgen de kinderen dus aandacht van de vrijwilligers.
Ze gaan mee in hun spel of lezen een boekje met hen.
• Affiniteit en geduld met jonge kinderen
• Een open, actieve en positieve houding naar ouders/verzorgers en hun kinderen
• Een respectvol en luisterend oor
• Voor teamleider: leiding geven/ planningen maken/ gesprekken voeren met management en (potentiële) vrijwilligers
U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Kalsbeek (chris.kalsbeek@znb.nl).

GERIATRIE HUISKAMER zoekt gastvrouwen en –heren voor maandag- en vrijdagmiddag en voor zaterdag- en zondagochtend alsmede een teamleider *)
Geriatrie is een verpleegafdeling binnen het MCL met 18 bedden, bestemd voor ouderen die tijdelijk zijn opgenomen voor behandeling of observatie. Overdag verblijven de patiënten in de huiskamer.
Ter ondersteuning van de professionals zijn onze vrijwilligers bij deze groep betrokken van maandag t/m vrijdag. Het betreft een ochtend- en een middaggroep, elk met een eigen takenpakket.
• Affiniteit met de oudere mens
• Een open, actieve en positieve houding
• Een respectvol en luisterend oor
• Voor teamleider: leiding geven / planningen maken / gesprekken voeren met management en (potentiële) vrijwilligers.
U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Kalsbeek (chris.kalsbeek@znb.nl).

POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE (Longfunctie-poli) zoekt gastvrouwen voor donderdagochtend, de invallerslijst (bij ziekte e.d.) en teamleiders *)
Het MCL heeft in Leeuwarden (en in Harlingen) een longfunctie-afdeling. Op de longfunctie-afdeling worden onderzoeken verricht naar het functioneren van de longen bij uiteenlopende aandoeningen. Naast longartsen maken ook andere specialisten gebruik van deze afdeling. Ook huisartsen kunnen hier beperkt onderzoek aanvragen.
• Het ontvangen en verwijzen van bezoekers (en eventuele begeleiders) naar de desbetreffende wachtruimte
• Bij afwezigheid van de patiënt en/of uitloop van het onderzoek de Longziektepoli telefonisch informeren
U kunt hiervoor contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl).

VERPLEEGAFDELINGEN MCL LMT&U zoekt gastvrouwen, gastheren voor de ochtenden en een 2e teamleider *)
• Ontvangen van patiënten op de afdeling in een huiskamer setting
• Vanuit de huiskamer op verzoek van de verpleging op omliggende afdelingen aandacht besteden aan de patiënten, zoals bijvoorbeeld een gesprekje voeren, een spelletje doen of een wandeling maken. Alles gericht op de patiënt.
• Meedenken in het verder ontwikkelen van deze nieuwe projecten, welke sterk in ontwikkeling zijn en verder uitgebouwd wordt om nóg meer gastvrijheid op de verpleegafdelingen van het MCL te bewerkstelligen.
• Project op LMT&U gaat half mei 2019 van start. In eerste vinden de activiteiten op de ochtenden plaats. Op termijn willen we dit uitbreiden naar de middagen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Kalsbeek (chris.kalsbeek@znb.nl).

VERPLEEGAFDELINGEN MCL JP&R (Hartcentrum) zoekt gastvrouwen en gastheren voor de ochtenden
• Ontvangen van patiënten op de afdeling in een huiskamer setting
• Vanuit de huiskamer op verzoek van de verpleging op omliggende afdelingen aandacht besteden aan de patiënten, zoals bijvoorbeeld een gesprekje voeren, een spelletje doen of een wandeling maken. Alles gericht op de patiënt.
• Meedenken in het verder ontwikkelen van deze nieuwe projecten, welke sterk in ontwikkeling zijn en verder uitgebouwd wordt om nóg meer gastvrijheid op de verpleegafdelingen van het MCL te bewerkstelligen.
• Project op JP&R is 1 maart van start gegaan. In eerste vinden de activiteiten nog op de ochtenden plaats. Op termijn willen we dit uitbreiden naar de middagen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl).

ONTVANGST CENTRALE HAL zoekt gastvrouwen en gastheren voor de ochtenduren (m.n. donderdagochtend)
• Ontvangen en verwijzen van patiënten, gasten en bezoekers
• De gastvrouw/heer voert haar functie zoveel mogelijk heen en weer lopend uit
• Begeleiden van patiënten en begeleiders naar en van de verschillende afdelingen en routes, samenwerken met de golfkarbestuurders en de medewerkers van de Informatiebalie in dit opzicht
• Zoekende patiënten, gasten en bezoekers verder verwijzen en zo nodig verder begeleiden
• Meedenken in het verder ontwikkelen van het project, welke sterk in ontwikkeling is en verder uitgebouwd wordt om nóg meer gastvrijheid in de Centrale Hal te bewerkstelligen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl).

WACHTRUIMTE RADIOLOGIE zoekt gastvrouwen en gastheren voor dinsdagochtend, woensdagmiddag, vrijdagmiddag en de invallerslijst (bij ziekte e.d.)
Op de afdeling Radiologie wordt onderzoek en behandeling uitgevoerd; denk aan Röntgenfoto’s, echografie, CT-scans en MRI Dagelijks bezoeken ongeveer 600 patiënten deze afdeling. Per jaar worden meer dan 160.000 verrichtingen uitgevoerd. Op de afdeling werken in totaal ruim 100 Medewerkers.
• assistentie verrichten bij de aanmeldzuilen. Deze aanmeldzuilen vergemakkelijken de aanmelding van de patiënten bij binnenkomst, maar zijn voor de meeste patiënten nieuw. Veel patiënten hebben nog aanwijzingen nodig.
• Faciliteren om koffie / thee aan te bieden aan patiënten in de wachtruimte.
• verantwoordelijkheid nemen voor het op orde houden van de wachtruimte(s) voor wat betreft  kinderspeelhoek en achtergebleven spullen als lege koffiebekers e.d.
• We zoeken nog vrijwilligers voor de woensdagmiddag (13.00 – 15.30 uur) en vrijwilligers die zo nu en dan willen invallen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl).

WACHTRUIMTE REUMATOLOGIE zoekt gastvrouwen en gastheren voor  woensdagochtenden, de invallerslijst (bij ziekte e.d.) en een teamleider *) (invallen)
Op de polikliniek Reumatologie komen veel patiënten die chronisch ziek zijn; de patiënten komen dan ook vaak met enige regelmaat terug voor een bezoek aan de specialist.
• assistentie verrichten bij de aanmeldzuilen. Deze aanmeldzuilen vergemakkelijken de aanmelding van de patiënten bij binnenkomst, maar zijn voor de meeste patiënten nieuw. Veel patiënten hebben nog aanwijzingen nodig.
• Faciliteren om koffie / thee aan te bieden aan patiënten in de wachtruimte.
• verantwoordelijkheid nemen voor het op orde houden van de wachtruimte(s) voor wat betreft , kinderspeelhoek en achtergebleven spullen als lege koffiebekers e.d.
• Er wordt ’s ochtends gewerkt van 09.00 tot 11.30 uur
U kunt hiervoor contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl).

*) Van teamleiders verwachten we, in grote lijnen, onderstaande skills:
• Coördineren van het team / kartrekkersrol vervullen
• Werkroosters opstellen en – in overleg met de teamleden – zorgen voor bezetting (zo veel mogelijk zelfsturende teams)
• Selecteren, aanstellen en begeleiden van de teamleden
• Zorgen voor kwaliteit van de activiteiten, mede ontwikkelen daarvan
• Zorgen voor continuïteit en zorg dragen voor een goede sfeer in het team

Bij de inwerkperiode behoort onder andere een introductiebijeenkomst van het MCL (vindt twee keer per jaar plaats). Het betreft hier onbetaald vrijwilligerswerk. Er is een reiskostenvergoeding van toepassing.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hella Botman (hella.botman@znb.nl) , Chris Kalsbeek (chris.kalsbeek@znb.nl) of de coördinator Unie van Vrijwilligers via emailadres: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Heeft u interesse?
Dan kunt u zich direct aanmelden bij de Unie van Vrijwilligers via: online-aanmeldingsformulier. Er wordt vervolgens contact met u opgenomen.

Error
Error