Vacancies - Maag-, Darm- en Leverarts MSB VCL ( MCL ) | Medisch Centrum Leeuwarden
Error

Maag-, Darm- en Leverarts MSB VCL ( MCL )

Informatie

  • 32-40
  • 01-10-2019

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is opgericht op 1 januari 2015 en is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is een groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).


De vakgroepen maag-, darm- en leverziekten van het MCL Leeuwarden en het Antonius ziekenhuis Sneek werken intensief samen.  Al enkele jaren worden de weekenddiensten gezamenlijk gedaan en door gezamenlijke invulling van ontstane vacatures werken sinds eind 2017 MDL-artsen uit het MCL deels in Sneek.

Na invulling van één van de twee vacatures, is het MSB VCL nu op zoek naar een Maag-, Darm- en Leverarts.

Wij bieden een  functie in een dynamisch opleidingsziekenhuis met een uitdagende en plezierige werkomgeving.  Na een jaar dienstverband vindt in principe, bij wederzijdse wens, toetreding tot de maatschap plaats middels een in- en uitverdienregeling.

De werkzaamheden zullen deels in het MCL plaatsvinden en deels in Sneek. De exacte invulling is bespreekbaar.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze nieuwe collega om ons team te versterken. De voorkeur gaat uit naar een allround MDL-arts. Verdere specialisatie in een aandachtsgebied is wenselijk.  Participatie wordt verwacht in kwaliteits- en/of managementtaken, onderwijs en opleiding.  Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling.

De vakgroep MDL is onderdeel van de maatschap Interne Geneeskunde-MDL met 20 internisten en  8 MDL-artsen. De vakgroep is een regionaal verwijscentrum  voor de complexe zorg in Friesland op het gebied van inflammatoire darmziekten, oncologie, voeding, functionele klachten, hepatologie en  advanced endoscopy. De vakgroep maakt deel uit van het bekkenbodemexpertisecentrum en  hepatitiscentrum. Tevens is de afdeling gecertificeerd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en HKZ gecertificeerd.
Op het gebied van wetenschap is er samenwerking met universitaire centra. Incidenteel ondersteunen we endoscopische interventies in het Zeehondencentrum Pieterburen.
De MDL-artsen worden ondersteund door verpleegkundig specialisten (inzet bij PDS-spreekuur, BVO-intake, intake poliep- en Barrett-controle, IBD-zorg en wetenschap),  gespecialiseerde verpleegkundigen (IBD, hepatitis, oncologie, voeding) en twee nurse endoscopisten.  Er is  nauwe samenwerking met de afdeling GE-chirurgie en het Centrum voor Obesitas.
De vakgroep MDL participeert in de opleiding Interne Geneeskunde en studie Geneeskunde. Zo is er een erkende MDL-stage voor AIOS interne geneeskunde en een (keuze)stage voor coassistenten.

Informatie
U kunt meer informatie inwinnen bij mw. drs. S. Corporaal, MDL-arts en medisch manager van de vakgroep (tel. 058-2866950), dr. M. de Boer, internist-nefroloog en voorzitter van de maatschap (tel. 058-2866556) en  drs. F. van der Neut, internist Antonius ziekenhuis Sneek (0515-488888).
Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis.

Solliciteren?
Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onderstaande button.

Error
Error