Vacancies - Oogarts MSB VCL ( MCL ) | Medisch Centrum Leeuwarden
Error

Oogarts MSB VCL ( MCL )

Informatie

  • Medisch / Sociaal / Wetenschappelijk
  • 32-36
  • 08-11-2019

 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is opgericht op 1 januari 2015 en is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), met daarnaast een locatie in Harlingen. Het MCL is een groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Het MSB VCL is op zoek naar een oogarts  (parttime-fulltime) die het vak in de volle breedte kan uitoefenen.

De maatschap oogheelkunde maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL).
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit vijf oogartsen. Er is ondersteuning door drie orthoptisten, één optometrist en negen TOA’s.
Op beide locaties (Leeuwarden en Harlingen) zijn de poliklinieken en OK’s voorzien van de modernste apparatuur, waarbij  ook gebruik wordt gemaakt van het EPD EPIC.
Er zijn gevorderde plannen om de oogheelkunde provincie breed onder te brengen in een op te richten oogziekenhuis. Opname in de maatschap kan in vrije vestiging of in loondienst geschieden.

Uw profiel

  • Allround oogarts met goede chirurgische vaardigheden. Oogartsen in opleiding die binnenkort hun opleiding voltooien zijn ook welkom. Mogelijkheden voor subspecialisatie zijn, met het oog op het nieuwe oogziekenhuis, volop aanwezig.
  • Participatie in onderwijs aan coassistenten, arts-assistenten en paramedici.
  • Affiniteit met ICT.
  • Bereidheid tot invulling van ziekenhuis- en vakgroepgebonden managementtaken.

Informatie
U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij de heer M.A. Talsma (oogarts, vertegenwoordiger vakgroep) via m.talsma@znb.nl  of 058 286 6981 en bij mevrouw L. Scholtanus (manager oogheelkunde) via 058 286 3545.

Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis.

Sollicitatie
Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onderstaande button.
U kunt de sollicitatie richten aan mevrouw A.M. Schilder (reumatoloog, voorzitter selectiecommissie).

Error
Error