Vacancies - Manager Capaciteit en Logistiek MCL | Medisch Centrum Leeuwarden
Error

Manager Capaciteit en Logistiek MCL

Informatie

 • Leidinggevend / Coordinerend met management
 • 36
 • 01-01-2020

Voor het Capaciteitsbureau zijn wij op zoek naar een resultaatgerichte verbinder met oog voor excellente zorg. Een collega die het voortouw neemt en op creatieve en innovatieve wijze onze capaciteitsplanning vorm geeft. Een analyticus die stevig in zijn/haar schoenen staat, proactief handelt en weet om te gaan met tegengestelde belangen.

Wij zijn op zoek naar een manager Capaciteit en Logistiek.

Situatieschets
Het MCL kent een structuur met Zorgeenheden, een Medisch Facilitaire Eenheid, ondersteunende diensten en het Capaciteitsbureau. Het Capaciteitsbureau bestaat op dit moment uit de bedrijfsonderdelen opnameplanning, integraal Planbureau, Hospital Control Centre en transferpunt. Deze afzonderlijke organisatieonderdelen worden aangestuurd door de manager Capaciteit en Logistiek.
Het Capaciteitsbureau valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het overleg met het financieel management, de afdeling verkoop en de dienst Personeel & Organisatie. Vanuit dit overleg wordt de Raad van Bestuur geadviseerd over maatregelen die moeten leiden tot een adequate afstemming tussen financiën, verkoop, personeel en capaciteit. Daarnaast rapporteert en adviseert de manager Capaciteit en Logistiek aan de Raad van Bestuur en informeert periodiek het bedrijfsvoeringsoverleg (BVO).
Intern werkt de manager Capaciteit en Logistiek onder andere nauw samen met de Raad van Bestuur, medisch specialisten, Zorgeenheidsmanagers en managers van de ondersteunende diensten. Extern wordt contact onderhouden met vakgenoten van collega ziekenhuizen/zorginstellingen, landelijke en regionale netwerken.

Over de functie
Als manager Capaciteit en Logistiek ondersteunt u het management en de medisch specialisten vanuit een onafhankelijke rol. U bent een strategisch en tactisch adviseur en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. U draagt zorg voor de volgende hoofditems:

 • het bepalen en plannen van de benodigde capaciteit, het beoordelen van de prestaties, het initiëren van maatregelen die noodzakelijk zijn om productie, verkoop en capaciteit te optimaliseren en het initiëren van verbeteringen. U weet deze cyclus op systematische wijze te integreren in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis;
 • de ontwikkeling en implementatie van het strategisch capaciteitsbeleid;
 • leidinggeven aan het Capaciteitsbureau (circa 29 fte) en het geven van strategische sturing aan het integraal capaciteitsmanagement organisatiebreed.

Dit bieden wij

 • Een vast dienstverband bij het MCL: u krijgt een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week. De functie is ingeschaald in FWG 70 conform Cao Ziekenhuizen met een maximum van € 6.345 bruto per maand.
 • Een pioniersfunctie: de functie manager Capaciteit en Logistiek is nieuw binnen het MCL. Dit betekent dat u niet in een ‘gespreid bedje’ stapt. De functie en het Capaciteitsbureau zijn volop in ontwikkeling en veel moet nog ontwikkeld worden. U heeft hier grote invloed op.  
 • Arbeidsextra’s: het MCL biedt 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Naast vakantieverlof, krijgt iedere medewerker een eigen extra verlofbudget (PLB). Medewerkers van het MCL kunnen gebruik maken van een uniek arbeidsvoorwaardenpakket.

Wie wij zoeken

 • U heeft een opleiding op academisch niveau, zoals technische bedrijfskunde of bedrijfskunde, met aantoonbare logistieke kennis en ervaring. U heeft bij voorkeur ervaring in de ziekenhuiszorg en weet welk krachtenveld hierbinnen speelt. 
 • U beschikt over leiderschap op meerdere terreinen met budgetverantwoordelijkheid. Daarnaast heeft u ervaring met projectmatig werken, het leiden van (veranderings-)processen en cultuurveranderingen.
 • U beschikt over analytisch denkvermogen om zaken te herkennen/beoordelen en verbanden tussen het strategisch organisatiebeleid en het eigen deskundigheidsgebied te leggen.
 • U volgt de ontwikkelingen binnen het expertisegebied en de gezondheidszorg en weet deze te vertalen naar eventuele consequenties voor het MCL.
 • U beschikt over sociale vaardigheden als tact, stimuleren, enthousiasmeren, verbinden en overtuigingskracht.
 • U bent onderhandelingsvaardig. Dit is vereist bij (interne en externe) overleggen met veelal tegenstrijdige belangen. U kunt schakelen tussen de verschillende niveaus en belanghebbenden.

Over het MCL
Medisch Centrum Leeuwarden is een topklinisch opleidings- (STZ-) ziekenhuis. Als centrum voor medisch specialistische zorg heeft het MCL vrijwel alle kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verpleging beschikbaar op basis van de meest moderne inzichten. Bekijk ook eens onze MCL-video.

Meer weten?
Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Vink (voorzitter Raad van Bestuur) via 058 286 6569 of met de heer T. van Werkhoven ( manager capaciteit en logistiek a.i.) via 06 22 30 5360.
De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 14 januari 2020.

Solliciteren?
Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onderstaande button.
Wanneer wij uw sollicitatie hebben ontvangen, wordt deze direct door ons in behandeling genomen en kunt u op korte termijn een reactie verwachten.
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Error
Error