Vacancies - SEH arts KNMG MCL | Medisch Centrum Leeuwarden

SEH arts KNMG MCL

Informatie

  • Medisch / Sociaal / Wetenschappelijk
  • 40+

Ben jij onze nieuwe collega? Een SEH-arts KNMG die onderdeel wil uitmaken van een zeer ambitieuze, opleidingsbevoegde en bovenal ontzettend leuke vakgroep spoedeisende geneeskunde?

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een STZ ziekenhuis dat in het hart van Friesland staat. Ons ziekenhuis heeft een regiofunctie en jaarlijks worden ongeveer 26.000 patiënten met nagenoeg alle pathologie gezien op onze SEH waar 24/7 SEH-artsen aanwezig zijn.
In 2017 is onze nieuwe SEH opgeleverd met 27 kamers waaronder 3 shockrooms (waarvan 1 voor kinderen ingericht) en 1 traumakamer.

Het MCL is een aantrekkelijke werkplek voor SEH-artsen door de grote diversiteit aan patiënten, de prettige samenwerking onderling en met andere disciplines en specialismen.
De vakgroep verzorgt samen met het UMC Groningen en het Isala ziekenhuis Zwolle de opleiding tot SEH-arts KNMG.
De vakgroep werkt met AIOS en ANIOS en verzorgt semi-arts stages SEH en stages voor PA’ers io.
Onze vakgroep is vertegenwoordigd in de medische staf, diverse ziekenhuiscommissies en in regionale- en landelijke gremia. De medisch manager is een SEH-arts.

Werken als SEH-arts KNMG in het MCL

  • De SEH-arts heeft een regiefunctie op de SEH, maar ziet ook zelf patiënten van alle specialismen. Deze twee functies worden zoveel mogelijk separaat uitgevoerd.
  • De SEH-arts is hoofdbehandelaar van alle patiënten met ongedifferentieerde problematiek.
  • De SEH-arts is medebehandelaar van alle MTS rood en oranje getrieerde patiënten op de spoedeisende hulp.
  • De SEH-arts is teamleider bij reanimaties en trauma-opvang.
  • De SEH-arts voert volwassen en kinder PSA, loco-regionale pijnstilling en echografie uit.
  • De SEH-arts verricht zelfstandig intubaties / RSI’s en onderhoudt de luchtwegvaardigheden op regelmatige basis. De vakgroep SEG heeft hierin een nauwe samenwerking met het MSB anesthesiologie.

Heb je wetenschappelijke interesse dan is dat een pre. De vakgroep heeft meerdere onderzoekslijnen lopen en wij hebben gereserveerde wetenschapstijd voor collegae die zich hier dedicated voor in willen  zetten.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens AMS.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. M.I. de Haan-Lauteslager (SEH-arts KNMG en voorzitter van de vakgroep) via 058 286 3112 of maureen.lauteslager2@znb.nl, of met een van de andere vakgroepleden via hetzelfde telefoonnummer.

Solliciteren
Graag ontvangen we uw sollicitatie via onderstaande button.